Contact

Katarina Stojanović Kostić
diplomirani psiholog

e: katarina_sto@yahoo.com
t: +381 (0) 64 19 87 87 1


Biografija

Katarina Stojanovic Kostic

Obrazovanje:
•   Diplomirani psiholog,  Filozofski Fakultet u Novom Sadu
•   Magistrant Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, smer psihoterapija
•   Strucni ispit za rad u prosveti
•   Psihosocijalni savetnik, Institut za mentalno zdravlje, Beograd i

Tavistock & Portman NHS, London
•   Edukacije: Transakcioni pristup u psihoterapiji,
Kognitivni pristup u radu sa stanjima straha i depresivnim poremecajima i
Integrativni pristup transakcionoj analizi, kod dr Vesne Gavrilov Jerkovic.

Radno iskustvo:
•   Medjunarodna organizacija za migraciju (IOM), Beograd
•   Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca, Novi Sad
•   Klinicki centar Novi Sad, OJ Institut za interne bolesti
•   Decje selo, Sremska Kamenica, RJ  Omladinski dom
•   Filozofski fakultet, Blace.
•   Osnovna škola Djorde Natoševic, Novi Sad.
•   Vrtici Speak up i Neven, Novi Sad.
•   NVO Centar Srce