Vigled Visual Art


Go to content

Vigled Vizuelne umetnosti

Art - Life - Balance


Umetnicki pokret Vigled pokrenuo je akademski slikar Milivoj Kostic Kole, uz ekipu strucnih saradnika i kreativnih osoba iz domena vizuelnih umetnosti. Vigled je naziv za otvor na tavanici pecine kroz koju prolazi snop svetlosti. Proboj svetlosti kroz tamu. Opstati i kreativno se izraavati u turobnoj svakodnevici, proiriti realnost, naciniti sebi ivot sto kvalitetnijim, samo su neki od ciljeva Vigleda.

vie >>


||||||||||||||||||||||||| Aktuelno |||||||||||||||||||||||||


Izlozba slika Promena percepcije (Anamorf 366) / Izlozbeni prostor Univerziteta Singidunum, Novi Sad
Otvaranje 19. maj u 19h
3D Street Art "Cosmic Flower", Korzo Fest, Zrenjanin


____|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zapisi Visoke pecine:

> U tiini pecine postoje reci u obliku mirisa, tako jasne i otre da se mogu naslikati.
> Slika nije vizija, ona je samo putokaz do sledece.
> Na kraju svakog od puteva, spoznajemo pocetak novog. Hodamo mre
om pecinskih hodnika.
> Vreme su nam ukalupili u najispraznije merne jedinice, a umetnost pretvorili u isparcelisanu slobodu.
> Jedan ucenik je upitao kako bi svet izgledao bez umetnosti. Izgleda da nikad nije krocio u tminu Visoke pecine.
> U mraku pecine, Rembrantove i na
e slike potpuno su iste.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A:
Novi Sad, Serbia, Europe
T: +381 (0)64 12 807 21
E: vigled@mail2artist.com
W: milivojkostic.com


Dom | Tim | Galerija | Projekti | Fajloteka | Linkovi | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu
web page hit counters codes Free
Measure Website Visitors